ŞİRKƏT İDARƏETMƏSİ
img DARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ
BEKİR SARI
img İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDR MÜAVİNİ
FATİH KUTLUAY
 
img
MÜHASİB
SUZAN ÇULHAOĞLU
 
İNZİBATİ BÖLMƏ
BAŞ MENECER
ERKAN ÇOLAK

TƏŞKİLAT BAŞ MENECER KÖMƏKÇİSİ
MEVLÜDE EBİNÇLİ

AR-GE / ÜR-GE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MUSTAFA ÖKTEN
TEXNİKİ BÖLMƏ

KİMYAGER VE AR-GE SORUMLUSU
MEVLÜDE EBİNÇLİ

BAŞ BİOKİMYAGER
GÜLİZ DEĞER

QİDA MÜHƏNDİSİ
BÜŞRA HEYBELİ
LAHİYƏ BÖLMƏSİ

FİLİZ AKYALÇIN

ŞİRİN SARIHAN

RABİA BODUR

LİYA ONAN
img
SANİYE KOVANCI
LABORATUVAR AR-GE BİRİMİ

AR-GE / ÜR-GE
MUSTAFA ÖKTEN

MOLEKULYAR BİOLOQ
İSMAİL EBİNÇLİ

KİMYAGER VE AR-GE SORUMLUSU
MEVLÜDE EBİNÇLİ

BAŞ BİOKİMYAGER
GÜLİZ DEĞER
>ÖLKƏ XARİCİ TƏŞKİLAT BÖLMƏSİ

MERYEM İNCE

DUYGU DENİZ

ZELİHA ÇULHAOĞLU
TÜRKİYƏ TƏŞKİLAT BÖLMƏSİ

SEMRA GENCER

YAĞMUR KABAŞ

FATMA DOĞAN

ZEHRA ALAMAN

RÜMEYSA ÇAKMAK
KEYFİYYƏT BÖLMƏSİ

GÜLCAN AKBULUT

YASEMİN CEYLAN
MEDİA BÖLMƏSİ

ESRA ÖZTÜRK

GİZEM ÖZAN
HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR

AV. MEHMET YALÇIN
HASİBATLIQ BÖLMƏSİ

İBRAHİM SERT

MUSTAFA ÖZEN

SİNEM OĞUZ

CENNET BAĞCI

MEVLÜDE KAYA

TUĞBA YILDIRIM

SUDE CENĞER
İNSAN QAYNAQLARI

PINAR SÖNMEZ

HALE APA