DƏNİZLİDƏN BÜTÜN DÜNYAYA

DƏNİZLİDƏN BÜTÜN DÜNYAYA

2015 - ci ildə əlavə qidaların istehsalına, 2019 - cu ildə isə fermerdən aldığımız bitkilər ilə xammal istehsalına başladıq. Xaricdən gətirilən bu bitki əlavələrindəki aktiv tərkib maddəsini daha yüksək ölçülərdə istehsal etməklə biz istifadədə ən effektiv paya nail olduq. Bütün işlərimizdə birinci prioritetimiz Allahın razılığı, ikinci prioritetimiz isə ölkəmizin qanunları olmuşdur. Bu məqsədlə çıxdığımız yolda qısa müddətdə böyük nailiyyətlərə  imza atan Ersağ ailəsi ilə fəxr edirik.

Şirkətimiz 2022-ci ildə qida əlavələrin ixracında yerli şirkət olaraq birinci yeri tutub. Bu uğurda əməyi olan bütün əməkdaşlarımıza və həmkarlarımıza öz təşəkkürümüzü bildirir, uğurlarımızın davamlılığı və daha yüksək səviyyələrə çatması üçün prinsiplərimizdən heç vaxt əl çəkmədən işimizi davam etdirmək səylərimizi ürəkdən dəstəkləyirik.

Təşəkkür edirik, böyük Ersağ Ailəsi

İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ

BEKİR SARI